Yangın Söndürme Sistemleri


Yangın Söndürme Sistemleri konusunda Endüstriyel sistemler ve AVM, Konut, Hastane sistemlerinde taahhüt, devreye alma, bakım ve malzeme temini konusunda hizmetlerimizi sürdürmekteyiz. 


Bu aşamda vermiş olduğumuz mühendislik hizmetleri dışında projelerinizde sizlere destek vermek amacıyla pek çok markanın Türkiye Acentalığı veya distribütör  temsilciliklerimizle hizmetlerimizi sürdürmekteyiz.


Temel hatlarıyla Yangın Söndürme Sistemleri aşağıdaki alt grupları içermektedir ve bu şekilde sınıflandırılır;


ÜRÜN GRUPLARIMIZ VE SİSTEMLERİMİZ:

1 - YANGIN VANALARI

Çek Vana:

Suyun akış istikametinde ilerlemesini ve ters istikamete geri dönüş yapmamasını sağlayarak sistemin ve sistemde kullanılan ekipmanların hasar görmemesini sağlayan vana tipidir. Basınç kayıplarına yol açabileceği için yangın söndürme sistemine ilişkin hidrolik hesaplarda kritik öneme sahiptir, tüm hatlarda projeye uygun doğru tip çek vana seçimi yapılmalıdır.

İzleme Anahtarlı Kelebek Vana:

Kontrol vanası görevini üstlenerek sistemlerde projeye göre hat/bölge ayrımlarında kullanılır ve kuru kontrak tip izleme yaparak otomasyon sistemine bağlanır.

NRS Yükselmeyen Milli Vana ve Post İndikatör:

Sistemde özellikle donma riski taşıyan ve toprak altında ilerleyen hatlarda kontrol ve kesme vanası amacıyla kullanılmaktadır. Post İndikatör ile birlikte toprak üstü açma-kapama imkanı tanır  ve vana-hat konumlarını takip edilebiliirliğini sağlar.

OS&Y Yükselen Milli Vana ve İzleme Anahtarı:

İzleme Anahtarlı Kelebek Vana ile aynı özellikler ve amaç doğrultusunda kullanılmaktadır, basınç düşüşleri İzleme Anahtarlı Kelebek Vana'ya göre daha az olduğu için sistem dahilinde basınç kayıplarını indirmek için tercih edilir. İlave olarak temin edilen İzleme Anahtarı vasıtasıyla otomasyon sistemleri ile irtibatı sağlanır.

Relief (Basınç Rahatlatma) Vana:

Yangın pompasından gelen su basıncının yüksek olması durumunda ekipmanların ve sistemin zarar görmesini önlemek için kullanılır, talep edilen çalışma basıncı üstündeki basıncı absorbe etmek için suyu ya su tankına ya da projeye göre uygun tahliye kanalına yönlendirerek sistemin korunmasını sağlar.

Basınç Düşürücü Vana:

Hatlarda projeye göre istenilen basıncın üstünde bir basınç değeri oluşmasını engellemek ve ekipmanları ve sistemi korumak için kullanılan vanadır. Kullanıldığı sistem devamında uygun seçilmiş bir Relief Vana kullanılarak basınç düşürücü ve ekipmanları koruyucu düzenek oluşturulur.

Test ve Drenaj Vanası:

Sprinkler sisteminde hatta test ve bakım maksadıyla kullanılır, projeye uygun şekilde seçilmelidir, test ve drenaj vanası üstünde gözetleme camı da bulunmaktadır.

2 - ALARM VANALARI

Baskın (Deluge) Alarm Sistemleri:

Islak, Kuru ve Elektrik Aktivasyonlu olmak üzere üç tipi mevcuttur. Tehlikeli ortamlarda da kullanıma uygun şekilde hem su hem de köpük su konsantresiyle söndürme yapılan sistemlerde tercih edilir.

Islak Alarm Vana Sistemi ve Ekipmanları:

Islak Alarm Vana Gövdesi, Geciktirme Hücresi, Su Motor Alarm Gongu ve Basınç Anahtarından oluşan bir settir, suyun donabileceği ortam sıcaklıklarında kullanıma uygun değildir.

Kuru Alarm Vana Sistemi ve Ekipmanları:

Donma riski taşıyan bölgelerde hatta su verilemeyecekse Kuru Alarm Vanası kullanılır, tehlike anında sıcaklıkla patlayan sprinklerin tesisatta oluşturacağı hava basınç farklılığı ile tetiklenir ve sisteme basınçlı su akışı sağlar, aynı anda ayrıca otomasyon sistemine de bilgi iletir ve alarm sistemini tetikler.

Ön Tepkimeli (Preaction) Sistemler:

Sprinkler sistemi mekanik bir sistem olduğu için meydana gelecek herhangi bir hatalı sprinkler patlaması sonucu ortamı doğrudan su basmaması için kullanılan sistemlerdir, mahalde oluşabilecek suyun vereceği zararı minimuma indirmek üzere tasarlanmıştır. Özellikle evrak/arşiv odaları, bilgisayar sistemini içeren odalar, değerli ürünlerin bulunabileceği mahaller için tercih edilir. Risk durumuna göre Tek Kilitlemeli (sadece dedektör) veya Çift Kilitlemeli (dedektör&basınç anahtarı veya dedektör&sprinkler kombinasyonu)  ile çalışma prensiplerine göre iki ana gruba ayrılır.

3 - WATERMIST (SU SİSİ) SİSTEMLERİ

Water Mist (Su Sisi) Nozulları ile klasik sprinkler sisteminden farklı olarak hattaki su mikro su damlacıkları haline getirilir ve bu sayede klasik sprinkler sisteminde 1 Lt. su ile yaklaşık 2m² 'lik alan söndürülebilirken, WaterMist (Su Sisi) Sisteminde 1 Lt. su ile yaklaşık 200m² 'lik bir alanda söndürme sağlanabilir. Bu sistem özellikle daha az su deposu hacmine sahip tesisler için çok kritik bir öneme sahiptir.


4 - SULU SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Sprinkler sistemlerinde seçilecek sprinkler tipi projeye, mahale ve hidrolik hesaplara göre belirlenir. Değişken tipte sprinkler ve aksesuarları (kafes, rozet, vs.) mevcuttur. Sprinkler seçiminde kaliteli ve dayanıklı malzeme tercih edilmesi önemlidir.


Sprinkler Çeşitleri:

- Depo Tipi Sprinkler, Koruma Kafesi ve Kalkanı (ESFR [Early Suppression Fast Response])

- Geniş Korumalı Tip Sprinkler ; Upright (dik), Pendent (sarkık) ve Sidewall (yatay)   

- Konut Tipi Sprinkler (Pendent (sarkık), Sidewall (yatay) ve Gizli Pendent)

- Kuru Tip Sprinkler (Standart Tepkimeli ve Hızlı Tepkimeli)

- Standart Korumalı Sprinkler ; Upright (dik), Pendent (sarkık), Flush Pendent, Gizli Tip Pendent, Sidewall (yatay) ve Gizli Tip Sidewall

5 - GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Mahal durumu ve ortam şartlarına göre sulu ve köpüklü söndürme sistemlerinin tercih edilemeyeceği tesislerde Gazlı Söndürme Sistemi üstünden ilerlenir. Doğru söndürme sistemi seçimin yapılması ve doğru gazlı sistem tercihinin yapılması söndürme hususunda kritik önem arz etmektedir. Projeye uygun ekipmanların, gazlı söndürme sisteminin ve nozulların kullanılması, tesis güvenliği için birinci önceliktir.


- CO2 (KARBONDİOKSİT) Yangın Söndürme Sistemi

- FM 200 (HFC227ea) Yangın Söndürme Sistemi

- HFC-125 Yangın Söndürme Sistemi

- FE13 (HFC 23) Yangın Söndürme Sistemi

- NOVEC 1230 ® Yangın Söndürme Sistemi

- IG541GRUBU Yangın Söndürme Sistemi

6 - KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Yangın Söndürme Sistemlerinde sulu ve gazlı söndürme tiplerinin etki edemeyeceği yanıcı, parlayıcı maddelerin ve/veya yakıt tanklarının söndürülmesinde kullanılır. Su, Hava ve Köpük kombinasyonu ile yangın bölgesine projeye uygun seçilmiş nozullarla püskürtme yaparak yangının hava almasını önleyen bir tabaka oluşturur ve yangının önlenmesini sağlar.


Yangın Söndürücü Köpükler:

Genleşme oranına göre belirlenir ve iki ana grupta ele alınır:


A - Protein Bazlı:

- Alkole mukavemetli bir film tabakası oluşturan (AR-FFFP) protein bazlı köpük sıvıları

- Film tabakası oluşturan Köpük Sıvıları (AR-FFFP)

- Floroprotein köpük sıvıları (FP)

- Protein bazlı köpük sıvıları (P)


B - Sentetik Bazlı:

- Daha akıcı bir film tabakası oluşturan Köpük Sıvıları (AFFF) 

- Daha akıcı ve alkole mukavemetli bir film tabakası oluşturan (AR-AFFF)


7 - YANGIN POMPASI

Sulu söndürme sistemlerinde kullanılan yangın pompaları üç ana grupta yer almaktadır. Hidrolik hesaplara göre seçilecek ve hat basınçlandırılmasında kullanılacak yangın pompaları bir yangın sisteminin en kritik parçasıdır. Projeye, tesise ve amaca uygun yangın pompası seçimleri hem maliyetler hem de sistem güvenliği için önemlidir.


- Dizel Pompalar

- Elektrik Pompalar

- Jokey Pompalar


8 - YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI VE TÜPLERİ

Tüm tesislerde mevcut yangın sistemi haricinde destekleyici ekipman olarak kullanılan yangın tüpleri aşağıdaki gibi 2 temel grupta seçilir. Kullanılacak ortama göre Köpüklü veya Karbondioksitli Söndürme Cihazı tercih edilmelidir. İçerdiği gaz veya köpük miktarına göre doğru ölçülerde ve tiplerde tercihler yapılması gerekmektedir. Mevcut yangın tüplerinin cinsine göre değişkenlik göstermekle birlikte aksi belirtilmedikçe 4 yılda bir bakımları yapılıp tekrar dolumu gerçekleştirilmelidir.


- CO2 Söndürme Cihazları

- Köpüklü Söndürme Cihazları

9 - SİSMİK SİSTEMLER

Deprem yönetmeliklerine göre Yangın Söndürme Sistemlerinde tesis ve mahal güvenliği için doğru, dayanıklı ve kaliteli sismik askılar seçilmesi herhangi bir deprem veya zelzele anında yangın sisteminin hasar görmeden çalışabilmesi için kritik öneme sahiptir. Projelerde uygun tip sismik askıların ve kompansatörlerin tercih edilmesi Yangın Sistemi güvenliği için öncelikli öncelikli bir husustur.


- Kompansatörler

- Sismik Askılar

10 - FITTINGS (BAĞLANTI) GRUBU

Esnek Kaplin, Rijit Kaplin , Mekanik Te , U-Bolt , Dirsek , Manşon , Nipel gibi çeşitleri bulunan ve Yangın Sistem Tesisatında önemli bir kriter olan fittings grubu hidrolik hesaplar doğrultusunda sistem için bütçelenen maliyetleri doğrudan etkilemektedir. Doğru ürün tercihi ve doğru yerde projeye uygun ürün kullanımı Yangın Sistemi için oldukça önemlidir.


11 - SIVA ÜSTÜ YANGIN DOLABI VE HORTUMU

Endüstriyel tesis, bina, AVM ve hastanelerde kullanımı zorunlu olan ve Yangın Söndürme Sistemleri içerisinde önemli bir yere sahip Yangın Dolabı tercihlerinde kullanılacak mahal, ortam erişilebilirliği, güvenlik ön planda tutulmalıdır. Yangın Dolabı kullanış amacı ve özelliklerine göre çok çeşitliliğe sahip bir üründür, bu açıdan doğru ürün seçiminin yapılması önemlidir.


12 - HİDRANT SİSTEMİ

Yangın Söndürme Sistemlerinde ilk akla gelen söndürme destek elemanıdır, itfaiye ve ilgili ekiplerin yangına müdahalesinde doğrudan söndürücü bir sistem olarak kullanılırlar. Mahal ve lokasyon şartlarına göre çok çeşitli hidrant modelleri mevcuttur.


- Yangın Hidrantı ve Hidrant Anahtarı

- İtfaiye Su Alma Ağzı

- İtfaiye Su Dolum Ağzı


13 - YANGIN KAPISI

Endüstriyel tesislerde, konut, hastane ve AVM'lerde kullanılması zorunlu bir kalemdir. Projelendirme, ortam şartları ve talepler doğrultusunda Yangın Kapısı üretimi çok çeşitli renk ve boyutlarda yapılsa da çalışma prensibi ve kullanım amacı temel olarak aynıdır.


14 - DUMAN TAHLİYE SİSTEMLERİ

Risk mahalinde oluşabilecek yangın seneryolarında projeye ve tesisteki uygunluğa göre duman tahliye sistemleri kullanılır. Bu sistemlerin seçiminin profesyonel ve konusunda tecrübeli bir ekip tarafından yapılması önemlidir.


- Yangın Damperi


Markalarımız: AVK Türkiye , Akron Brass Türkiye , Clarke Türkiye , Cla-Val Claval Türkiye , Croker Türkiye , Fomtec Türkiye , HD Fire Türkiye , NM Fire Pompa , NM Fire Türkiye , Tornatech Türkiye , VAG Türkiye , Siex Türkiye , RG Systems Türkiye , Giacomini Türkiye , Reliable Türkiye, Potter Türkiye , Eurofyre Türkiye , Firefly Türkiye , KAC Türkiye , Apollo Türkiye , Ziton Türkiye , Retrotec Türkiye , Retro-Tec Türkiye , CHT Türkiye , E2S Türkiye , Honeywell Türkiye , Patol Türkiye , Kentec Türkiye , Schrack Türkiye , Wago Türkiye , Skinner Türkiye , Schneider Türkiye , Terry Ferraris Türkiye , Fenwal Türkiye , Kidde Türkiye , Texecom Türkiye , SafeFire Türkiye , Omron Türkiye , ThermoCable Türkiye , Notifier Türkiye , System Sensor Türkiye , HellermannTyton Türkiye , Solo Türkiye , Turck Türkiye , Stahl Türkiye , C-Tec Türkiye , CTec Türkiye , Proline Türkiye , Cranford Controls Türkiye , Context Plus Türkiye , Phoenix Contact Türkiye , Eaton Türkiye , Pepperl Fuchs Pepperl+Fuchs Türkiye , OBO Bettermann Türkiye , Co.Si.Me. Cosime Türkiye , Ritar Türkiye , Viotech Türkiye , Genesis Türkiye , MOXA Türkiye , Calgaz Türkiye